Sven-Erik Karl Lidåker

Födelsedatum:1935-11-15
Dödsdatum:1981-07-14
Gravsatt:1981-08-25
Ort:Värnamo Alandsryd
Gravnummer:1 NU Y 836, 837

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo