Sven Erik Konny Göransson

Födelsedatum:1956-10-26
Dödsdatum:1957-02-16
Gravsatt:1957-02-23
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Y 862, 863

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo