Torsten Georg Einar Pettersson

Födelsedatum:1920-12-31
Dödsdatum:2016-06-17
Gravsatt:2016-07-06
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NU Y 847, 848

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo