Erik Helmer Gustavsson

Födelsedatum:1896-07-09
Dödsdatum:1981-05-03
Gravsatt:1981-09-19
Ort:Värnamo Nöbbeled
Gravnummer:1 NV AI 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo