Sven-Erik Allan Emanuelsson

Födelsedatum:1931-08-25
Dödsdatum:2012-09-13
Gravsatt:2012-10-02
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NV AI 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo