Frits Axel Harry Nilsson

Födelsedatum:1919-03-01
Dödsdatum:2003-01-17
Gravsatt:2003-01-25
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NV AL 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo