Erik A Eriksson

Födelsedatum:1855-05-16
Dödsdatum:1931-09-29
Gravsatt:1931-10-06
Ort:Värnamo Björkelund
Gravnummer:1 NV AL 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo