Edla Maria Nilsson

Födelsedatum:1860-09-28
Dödsdatum:1931-08-29
Gravsatt:1931-09-06
Ort:Värnamo Lyckanshöjd
Gravnummer:1 NV AL 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo