Axia Jonsson

Födelsedatum:1881
Dödsdatum:1953
Gravsatt:1953
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 NV AS 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo