Tage Ivan Carlsson

Födelsedatum:1909-04-10
Dödsdatum:1987-02-23
Gravsatt:1987-03-03
Ort:Värnamo Nöbbeled
Gravnummer:1 NV AS 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo