Adolf Vilhelm Carlsson

Födelsedatum:1888-06-02
Dödsdatum:1968-10-15
Gravsatt:1968-10-19
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SÖ BK 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo