Erik Gunnar Lennart Johansson

Födelsedatum:1912-12-03
Dödsdatum:1921-01-22
Gravsatt:1921-01-30
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SÖ BK 9, 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo