Gösta Carl Erik Fors

Födelsedatum:1926-09-05
Dödsdatum:2014-12-20
Gravsatt:2015-01-02
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SÖ BK 53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo