Karl Valter Frisk

Födelsedatum:1940-08-31
Dödsdatum:2012-08-25
Gravsatt:2012-09-28
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SÖ BK 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo