Nils Herbert Roland Carlsson

Födelsedatum:1909-07-03
Dödsdatum:1994-11-07
Gravsatt:1994-11-18
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SÖ BK 56

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo