Lars Ture Evert Johansson

Födelsedatum:1927-12-12
Dödsdatum:2009-07-26
Gravsatt:2009-10-02
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SÖ BK 42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo