Alfred Sven Svensson

Ort:Värnamo Nederby
Gravnummer:1 SÖ BP 84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo