Anna Persson

Födelsedatum:1881-03-04
Ort:Västboås
Gravnummer:1 SÖ BP 30, 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo