Axel Karl Andersson

Födelsedatum:1884-06-04
Dödsdatum:1962-10-17
Gravsatt:1962-10-27
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SU 1 326, 327

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo