Ellen Milda Dofny Emanuelsson

Födelsedatum:1913-03-12
Dödsdatum:1997-04-02
Gravsatt:1997-04-24
Ort:Kävsjö
Gravnummer:1 SU 1 565, 566

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo