Gulli Elsa Kristina Gradeen

Födelsedatum:1923-05-30
Dödsdatum:2015-12-03
Gravsatt:2016-05-27
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SU 1 88, 89

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo