Gustav Karl Emanuelsson

Födelsedatum:1882-10-13
Dödsdatum:1974-09-29
Gravsatt:1974-10-05
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SU 1 88, 89

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo