Sven Johan Torsten Andersson

Födelsedatum:1910-12-27
Dödsdatum:1977-06-25
Gravsatt:1977-07-06
Ort:Värnamo Ljusseveka
Gravnummer:1 SU 1 312, 313, 314

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo