Selma Kristina Andersson

Födelsedatum:1883-07-01
Dödsdatum:1964-06-09
Gravsatt:1964-06-13
Ort:Värnamo
Gravnummer:1 SU 1 542, 543

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo