Anna Johannesson

Födelsedatum:1868-10-01
Dödsdatum:1930-11-25
Gravsatt:1930
Gravnummer:1 SV AD 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo