Augusta Emilia Andersson

Gravsatt:1922-04-02
Ort:Värnamo Alandsryd
Gravnummer:1 SV AD 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo