Axel Karl Andersson

Födelsedatum:1881-03-23
Dödsdatum:1964-10-25
Gravsatt:1964-10-30
Ort:Värnamo Prästbacken
Gravnummer:1 SV AD 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo