Rune Karl Andersson

Födelsedatum:1923-06-30
Dödsdatum:1923-08-25
Gravsatt:1923-09-02
Ort:Värnamo Prästbacken
Gravnummer:1 SV AD 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo