Helge David Artur Svensson

Födelsedatum:1911-09-17
Dödsdatum:1997-04-16
Gravsatt:1997-04-25
Ort:Värnamo Byagård
Gravnummer:1 SV AD 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo