Värö-Stråvalla församling

Kontaktinformation
Värö-Stråvalla församling

0340-660010

ann-kristin.karlsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se\varo

Värö 17
43265 VÄRÖBACKA