Albert Hult

Födelsedatum:1876-03-11
Dödsdatum:1951-03-11
Gravsatt:1951-03-19
Ort:St. Kungsryd
Gravnummer:02 H 43, 44