Börje Karl Olof Carlsson

Födelsedatum:1933-08-29
Dödsdatum:2004-03-23
Gravsatt:2004-04-07
Ort:Sventorp Solbacken
Gravnummer:02 H 4
Ingen bild.Gravnummer: