Frida Ch Gustavsson

Födelsedatum:1886-09-21
Dödsdatum:1951-08-05
Gravsatt:1951-08-12
Ort:Hjortstorp
Gravnummer:02 H 55
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats