Gustav Edin

Födelsedatum:1913-06-30
Dödsdatum:2009-01-03
Gravsatt:2009-01-23
Ort:Skövde
Gravnummer:02 H 39
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats