Gustav Emanuel Gustavsson

Födelsedatum:1916-06-03
Dödsdatum:2003-04-05
Gravsatt:2003-05-02
Ort:Tibro
Gravnummer:02 H 55
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats