Ingrid Hilda Maria Edin

Födelsedatum:1912-09-04
Dödsdatum:2003-07-30
Gravsatt:2003-08-14
Ort:Sventorp Klasborg
Gravnummer:02 H 39
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats