Karl Erik Gunnar Ljunggren

Födelsedatum:1926-04-02
Dödsdatum:2006-12-21
Gravsatt:2007-02-09
Ort:VÄRSÅS
Gravnummer:02 H 23
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats