Anna Johansson

Födelsedatum:1862-04-12
Dödsdatum:1951-10-01
Gravsatt:1951-10-11
Ort:Räfshult Sventorp
Gravnummer:02 H 49, 50

Gravsatta inom samma gravplats