Axel L Abrahamsson

Födelsedatum:1885-02-02
Dödsdatum:1951-03-11
Gravsatt:1951-03-18
Ort:Sventorp
Gravnummer:02 H 41
Ingen bild.Gravnummer: