Börje Alf Georg Axelsson

Födelsedatum:1932-11-25
Dödsdatum:2015-01-11
Gravsatt:2015-01-30
Ort:Skövde
Gravnummer:02 H 13
Ingen bild.Gravnummer: