Märta Henriksson

Födelsedatum:1930-01-15
Dödsdatum:2018-10-08
Gravsatt:2018-11-21
Ort:Tibro
Gravnummer:02 H 49
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats