Märta Karlsson

Födelsedatum:1919-06-01
Dödsdatum:2019-01-30
Gravsatt:2019-04-18
Ort:Skövde
Gravnummer:02 H 8
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats