A Ingrid M Jonsson

Födelsedatum:1900-09-03
Dödsdatum:1943-04-23
Gravsatt:1943-05-02
Ort:Stockerhult Sventorp
Gravnummer:02 I 95