Anna Wallberg

Födelsedatum:1883-12-19
Dödsdatum:1978-10-12
Gravsatt:1978-10-24
Ort:Sörbacka Värsås
Gravnummer:02 I 9
Ingen bild.Gravnummer: