Arne Bertil Lennart Eriksson

Födelsedatum:1926-08-14
Dödsdatum:1990-03-14
Gravsatt:1990-03-16
Ort:Västra Stöpen 1:27
Gravnummer:02 I 27
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats