Birgit Eriksson

Födelsedatum:1933-11-29
Dödsdatum:2020-04-11
Gravsatt:2020-05-08
Ort:Skövde
Gravnummer:02 I 45
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats