Doris Larsson

Födelsedatum:1935-02-06
Dödsdatum:2012-07-18
Gravsatt:2012-08-15
Ort:Skövde
Gravnummer:02 I 61
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats