Ernst Karl Hillbert Andersson

Födelsedatum:1909-12-11
Dödsdatum:1992-11-09
Gravsatt:1992-11-19
Ort:Skövde Församling
Gravnummer:02 I 39
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats