Karl-Erik Johansson

Födelsedatum:1924-10-02
Dödsdatum:2012-08-29
Gravsatt:2012-09-12
Gravnummer:02 I 53
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats