Karl Gustav Eriksson

Födelsedatum:1921-11-18
Dödsdatum:2001-12-23
Gravsatt:2002-01-11
Ort:Lämåsabacken Sventor
Gravnummer:02 I 45
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats